vrijwilligers

Nieuw onderzoek: werken met vrijwilligers in musea – hoe pakt men dat aan?

Burgers meer betrokken bij cultuur

Vandaag presenteerde het VSBfonds onderzoek naar het werken met vrijwilligers in musea, tijdens het Museumcongres. Het onderzoek werd uitgevoerd door Movisie (in samenwerking met Museumvereniging, Erfgoed Gelderland en het Landelijk Contact van Museumconsulenten) en betreft een herhaling van een studie uit 2009 (zie Propovic et al. 2009). De resultaten van dit onderzoek werden veelvuldig geraadpleegd, maar behoefden een actualisering.

Aanvullende grafieken over de inzet van vrijwilligers door culturele instellingen

In het Boekman-artikel 'Vrijwilligers in de culturele sector in opmars' (Boekman #103, juni 2015), is toegezegd om aanvullende grafieken over de inzet van vrijwilligers door culturele instellingen te publiceren. Hiervoor is een aparte webpagina aangemaakt op Cultuurindex.nl Via deze link komt u uit bij de betreffende webpagina.

Foto: Tomek Whitfield

Aantal museumvrijwilligers blijft groeien

Zo blijkt uit de museumcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek op 1 december jl. bekend maakte. Het aantal vrijwilligers groeide van 2005 tot en met 2013 met ruim 60%, de tijd die vrijwilligers zich inzetten verdubbelde zelfs ruim! Aan de ene kant een teken dat veel mensen zich betrokken voelen bij de museumsector en bereid zijn een steentje bij te dragen, aan de andere kant wellicht een teken van verkapte werkloosheid.