statistiek

Wie verzorgt cultuureducatie? CBS start nieuw onderzoek

onderzoek aanbodzijde cultuureducatie

Het aanbod van cultuureducatie in Nederland is niet eenvoudig in beeld te brengen. De cultuurindex geeft inzicht in één type aanbod, met de indicator aantal centra voor de kunsten. Maar private aanbieders van cultuureducatie maken een opmars (Van Eijck & Van de Zant, 2015). Om het aanbod aan educatie op het gebied van kunst- en cultuur beter inzichtelijk te maken, heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) nieuw onderzoek opgezet.