onderzoek

Culturele Atlas Brabant belicht professionele kunstensector in Noord-Brabant

Flickr Becky Stern

Recentelijk is de Culturele atlas Brabant. Monitor professionele kunsten 2016 verschenen. De monitor geeft voor de tweede maal inzicht in de professionele kunstensector in de provincie Noord-Brabant. Het biedt een overzicht van enquêteresultaten met betrekking tot de jaren 2011, 2013 en 2014. Men hoopt hiermee trends en ontwikkelingen in het provinciale culturele veld te signaleren.

Wie verzorgt cultuureducatie? CBS start nieuw onderzoek

onderzoek aanbodzijde cultuureducatie

Het aanbod van cultuureducatie in Nederland is niet eenvoudig in beeld te brengen. De cultuurindex geeft inzicht in één type aanbod, met de indicator aantal centra voor de kunsten. Maar private aanbieders van cultuureducatie maken een opmars (Van Eijck & Van de Zant, 2015). Om het aanbod aan educatie op het gebied van kunst- en cultuur beter inzichtelijk te maken, heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) nieuw onderzoek opgezet.

Mediagebruik digitaliseert verder, blijkt uit onderzoek

Mediagebruik digitaliseert verder

In 2015 is het gebruik van media verder gedigitaliseerd. Dat is de conclusie van een rapport op basis van de Media Standaard Survey. Dit rapport werd op 23 februari 2016 uitgebracht door een netwerk aan organisaties die het bereik van verschillende media onderzoeken, namelijk NLO (radio), NOM (print en digitaal lezen), SKO (televisie en online video) en VINEX (internet). De onderzoeksresultaten zijn vergelijkbaar met  de bevindingen van de cultuurindex; cultuur en media worden steeds vaker via het internet geconsumeerd.

Infographic: Inclusiviteit in beeld? Cijfers over diversiteit in filmproductie

Deze week verschijnt Boekman115 over inclusiviteit: een thema dat wereldwijd in de filmsector op de agenda staat. Het Nederlands Filmfonds ambieert ook meer diverse en inclusieve Nederlandse producties (zie de reportage daarover). Maar wat is de huidige stand van zaken? Cultuurindex Nederland zet enkele cijfers op een rij.

Netflix in opmars, ten koste van het ‘gewone’ televisie kijken?

Netflix in opmars, ten koste van het ‘gewone’ televisie kijken?

Netflix maakt wereldwijd een opmars in de film- en televisiesector. De streamingdienst geeft abonnees voor een vast bedrag per maand toegang tot een collectie aan films, documentaires en series. In Nederland groeit het aantal Netflix-abonnees in snel tempo, van 620.000 in 2014 naar 1,1 miljoen in 2015 (Zie Nu.nl). In de Amerikaanse televisiesector zorgt de opkomst van Netflix voor dalende kijkcijfers bij tv-zenders, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

SCP over mediagebruik

  • Voor de helft van de Nederlanders behoort het lezen van een krant, tijdschrift of boek niet meer tot de dagelijkse routine.
  • Kijken en luisteren gebeurt nog veelal volgens traditioneel patroon: op het moment van uitzending en via vaste apparatuur.
  • Mediagebruik van hoog- en laagopgeleiden groeit uit elkaar: laagopgeleiden kijken langer en naar vaste programmering via vast toestel, meer hoogopgeleiden kijken uitgesteld tv en via andere dragers.