giften

Nieuw onderzoek: Fondsenwerving voor cultuur – wat zijn de trends?

Fondsenwerving voor cultuur – wat zijn de trends?

Saskia Franssen en René Bekkers, beiden verbonden aan de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam, presenteerden 10 juni 2016 hun onderzoek naar fondsenwerving in de culturele sector. Verschillende aspecten namen zij onder de loep; van de fondsenwervingsactiviteiten van culturele instellingen, tot de geefintenties van (vermogende) Nederlanders en bedrijven en hun daadwerkelijke giften en sponsoring.