cultuurfinanciering

Provincies bezuinigen vooral op kunsten: gemiddeld 40%

De provincies besteden in 2015 gezamenlijk 23% minder aan cultuur (kunsten, erfgoed en letteren samen) dan in 2011. Van totaal € 328 mln. in 2011 blijft nog € 254 mln per jaar over. Erfgoed wordt ontzien, maar op kunsten wordt gemiddeld 40% bezuinigd. Dit brengt in diverse provincies de culturele infrastructuur en cultuureducatie in gevaar. De verschillen zijn groot: Overijssel bezuinigt met 75% en houdt in 2015 maar € 14 mln. van de € 57 mln. in 2011 over.