Cultuur in beeld

Cultuurindex Nederland presenteert actuele trends in (regionaal) perspectief tijdens Cultuur in Beeld

Christopher Dominic The Hague Skyline

Op 14 december organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie: Cultuur in Beeld. Op het programma staan discussies en presentaties over het centrale thema Ruimte voor Cultuur. Ook de Cultuurindex Nederland is geselecteerd om nieuwe inzichten met u te delen!

Cultuur in Beeld 2014 gepresenteerd

Op maandag 1 december presenteerde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld op de gelijknamige conferentie. Deze publicatie bevat cijfers en duiding van (gesubidieerde) culturele instellingen. De toon van Minister Bussemaker tijdens de presentatie van Cultuur in Beeld 2014 was redelijk positief. Cultuurparticipatie is relatief hoog in Nederland en veel instellingen hebben het hoofd boven water weten te houden. Toch is er lang niet alleen reden tot vreugde.