creatieve industrie

Schaalverkleining in de creatieve industrie

Het aantal banen en het aantal vestigingen in de creatieve industrie groeit, terwijl het aantal grote bedrijven afneemt. Zo blijkt uit de Monitor Creative Industrie 2014, die op 9 december jl. werd gepresenteerd in het mediapark te Hilversum. De sector bestaat meer en meer uit eenmansbedrijven, die allemaal bij elkaar opgeteld minder verdienen dan eerder in de creatieve industrie werd verdiend. Let op! In de cijfers in de Moniter Creatieve Industrie staat een baan niet gelijk aan één Fte, maar wordt zowel een fulltime functie als een parttime functie als baan geteld.

Nieuwe monitor creatieve industrie

In navolging van het artikel in De Staat van Cultuur, is TNO een kennisproject gestart om een instrument (monitor) te ontwikkelen om de waarde van de creatieve industrie voor andere sectoren aan te tonen. Om meer inzicht te krijgen in deze claim, doet TNO onderzoek naar de innovatiekracht, mobiliteit en ontwikkelingen binnen de creatieve sector in relatie tot andere (top)sectoren. Dit doet zij in samenwerking met CLICKNL, het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland.