Boeken

Bibliotheken zien aantal uitgeleende jeugdboeken stijgen

Nieuwe cijfers: daling in aantal bibliotheekleden en uitleningen tot stilstand gekomen

Voor het eerst in lange tijd is het aantal boeken dat bij bibliotheken wordt geleend, weer iets gestegen. De 770 openbare bibliotheken leenden in 2015 samen 75 miljoen boeken uit, iets meer dan in het jaar daarvoor. Volwassenen blijven minder boeken lenen, maar het aantal jeugdboeken dat wordt uitgeleend is flink toegenomen. Dat blijkt uit de brief, die minister Bussemaker (Cultuur) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minder boekwinkels

In 2014 telde Nederland ongeveer 800 boekwinkels. Dit waren er in 2007 nog bijna 1000. Aldus het CBS. Net zoals bij veel andere branches hebben technologische ontwikkelingen als het online winkelen en e-boeken, invloed op het aantal winkels. 

CBS maakt bibliotheekcijfers 2013 bekend

Het Centraal Bureau voor Statistiek maakte vandaag de bibliotheekcijfers over 2013 bekend. De cijfers kwamen naar buiten twee dagen nadat de Eerste Kamer de nieuwe Bibliotheekwet heeft aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe bibliotheekwet van kracht. Deze wet regelt onder andere de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvoor van de Rijksoverheid.