bibliotheek

Bibliotheken zien aantal uitgeleende jeugdboeken stijgen

Nieuwe cijfers: daling in aantal bibliotheekleden en uitleningen tot stilstand gekomen

Voor het eerst in lange tijd is het aantal boeken dat bij bibliotheken wordt geleend, weer iets gestegen. De 770 openbare bibliotheken leenden in 2015 samen 75 miljoen boeken uit, iets meer dan in het jaar daarvoor. Volwassenen blijven minder boeken lenen, maar het aantal jeugdboeken dat wordt uitgeleend is flink toegenomen. Dat blijkt uit de brief, die minister Bussemaker (Cultuur) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

CBS: Helft activiteiten bibliotheek gericht op educatie

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Deze hebben hiermee een prominente plek naast de uitleenfunctie van bibliotheken verworven. Iets minder dan een kwart  betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt uit een eerste meting van CBS en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).
 

CBS maakt bibliotheekcijfers 2013 bekend

Het Centraal Bureau voor Statistiek maakte vandaag de bibliotheekcijfers over 2013 bekend. De cijfers kwamen naar buiten twee dagen nadat de Eerste Kamer de nieuwe Bibliotheekwet heeft aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe bibliotheekwet van kracht. Deze wet regelt onder andere de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvoor van de Rijksoverheid.