Arts Index

De Nationale Loterij als redder van de Engelse kunstensector?

Iedere twee jaar publiceert de Britse organisatie National Campaign for the Arts (NCA) een ‘gezondheidscheck’ van de kunstensector in Engeland. Het NCA is een belangenorganisatie die onder andere pleit voor een verhoging van de overheidsbijdragen voor de kunsten. Behalve het versterken van het draagvlak voor cultuur wil het NCA ook een kennisbron zijn voor beleidsmakers en hun onafhankelijke en objectieve informatie over de kunsten bieden. Dat doet zij via de Arts Index England; op 20 indicatoren, verdeeld over zeven categorieën, worden gegevens gepresenteerd.