Podiumkunsten

Podiumkunsten

Weergave:
  • Grafiek
  • Data
Jaar Waarde
2015 Aantal winkels muziekinstrumenten 353
2005 Aantal winkels muziekinstrumenten 431
2007 Aantal winkels muziekinstrumenten 429
2009 Aantal winkels muziekinstrumenten 413
2011 Aantal winkels muziekinstrumenten 399
2013 Aantal winkels muziekinstrumenten 383
2015 Aantal leerlingen centra voor de kunsten 252042
2005 Aantal leerlingen centra voor de kunsten 447930
2007 Aantal leerlingen centra voor de kunsten 475300
2009 Aantal leerlingen centra voor de kunsten 426573
2011 Aantal leerlingen centra voor de kunsten 407984
2013 Aantal leerlingen centra voor de kunsten 271700
2015 Aantal voorstellingen (podiumkunsten) 52467
2005 Aantal voorstellingen (podiumkunsten) 53785
2007 Aantal voorstellingen (podiumkunsten) 57391
2009 Aantal voorstellingen (podiumkunsten) 58364
2011 Aantal voorstellingen (podiumkunsten) 59004
2013 Aantal voorstellingen (podiumkunsten) 50692
2015 Aantal voorstellingen vrije sector 7919
2005 Aantal voorstellingen vrije sector 6294
2007 Aantal voorstellingen vrije sector 6677
2009 Aantal voorstellingen vrije sector 7303
2011 Aantal voorstellingen vrije sector 7574
2013 Aantal voorstellingen vrije sector 7157
2015 Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (x1000) 18116
2005 Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (x1000) 18387
2007 Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (x1000) 19317
2009 Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (x1000) 19581
2011 Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (x1000) 19204
2013 Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (x1000) 17685

Sector:

Spotify of schouwburg? Festival of Facebook? VEVO of vinyl? Binnen de podiumkunsten lijken de online en de offline wereld soms een harde tegenstelling te vormen. Tijd die we online doorbrengen, kunnen we niet besteden aan offline bezoek. Voor digitaal beschikbare muziek hebben we geen fysieke geluidsdrager meer nodig. Toch blijken online en offline goed naast elkaar te kunnen bestaan, en elkaar ook te kunnen versterken

Trend 1: Succesvolle streamingsites

Nadat de omzet op de muziekmarkt jarenlang gedaald is, is er sinds enige jaren weer groei zichtbaar. Die komt vooral op rekening van streamingsites als Spotify, Apple Music en YouTube, die via advertenties en abonnementsgelden in 2017 reeds 65% van de totale muziekomzet genereren. Daarmee lijken ze voor de muziekindustrie (in combinatie met een toegenomen aantal live optredens) een adequaat antwoord te vormen op illegaal downloaden, hoewel streamingssites in de vorm van stream ripping ook tot een nieuwe vorm van piraterij geleid hebben.

Trend 2: Veelgevraagd vinyl

Tegenover de opkomst van streaming staat een toenemende interesse in vinyl. Circa een derde van de fysieke muziekomzet wordt inmiddels gevormd door de verkoop van lp’s. Dit past in een bredere trend van nostalgische consumptie – ook polaroidcamera’s, oude spelcomputers en klassieke mobiele telefoons staan weer in de belangstelling – maar gezien de regelmatige jonge leeftijd van vinylkopers lijkt ook een vorm van beleving mee te spelen die bij online muziek wellicht wordt gemist.

Trend 3: Festivalfestijn

Beleving speelt ook een rol bij de aanzienlijke toename van het aantal festivals in Nederland. De bezoekersaantallen laten zien dat festivals een steeds dominantere vorm van cultuurconsumptie binnen de podiumkunsten zijn. Zo trokken in 2016 639 muziekfestivals en 152 theaterfestivals respectievelijk 16,9 en 4,4 miljoen bezoekers. Ter vergelijking: de bij de VNPF aangesloten poppodia trokken in 2016 samen 4,8 miljoen bezoekers, de bij de VSCD aangesloten schouwburgen en concertgebouwen 10 miljoen.

Trend 4: Programmering en publiek

Ondanks dat we meer steeds meer tijd online doorbrengen, blijft het offline bezoek aan podiumkunsten – ondanks een daling tussen 2007 en 2013 – redelijk in stand. Het aantal geprogrammeerde voorstellingen volgt de ontwikkeling van het aantal bezoeken, waarmee er een – in elk geval cijfermatig – evenwicht bestaat tussen vraag en aanbod. Dit geldt echter niet voor de vrije sector, waar het aanbod is toegenomen, maar het aantal bezoeken nog sterker is afgenomen.

Trend 5: Dalende deelname

Wel lijkt een veranderende tijdsbesteding gevolgen te hebben gehad voor amateurkunstdeelname. In 2015 geven veel minder mensen aan tijd te hebben besteed aan het bespelen van een muziekinstrument, zingen of het spelen van toneel dan in 2007. Ook zijn er minder cursisten en leerlingen bij de centra voor de kunsten, al hangt dit laatste ook samen met een door bezuinigingen afgenomen aantal centra. In deze cijfers blijven nieuwe, online vormen van amateurkunstdeelname en cultuureducatie echter goeddeels buiten beeld.

Bron beeld

Pixabay / Skeeze.