Beeldende kunst

Beeldende kunst

Weergave:
  • Grafiek
  • Data
Jaar Waarde
2015 Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars 525.21053
2005 Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars 507.35
2007 Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars 543.9
2009 Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars 529.85
2011 Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars 537.65
2013 Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars 529.85
2015 Aantal leden NGA (galeries) 107
2005 Aantal leden NGA (galeries) 211
2007 Aantal leden NGA (galeries) 180
2009 Aantal leden NGA (galeries) 175
2011 Aantal leden NGA (galeries) 158
2013 Aantal leden NGA (galeries) 134
2015 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 1.64
2005 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 2.19
2007 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 2.26
2009 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 2.16
2011 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 1.87
2013 Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%) 1.81
2015 Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €) 86.18
2005 Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €) 70.36
2007 Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €) 148.64
2009 Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €) 46.75
2011 Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €) 78.29
2013 Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €) 81.45
2015 Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel, mln €) 1.79651
2005 Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel, mln €) 2.6914
2007 Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel, mln €) 2.55822
2009 Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel, mln €) 2.36794
2011 Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel, mln €) 1.69618
2013 Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel, mln €) 1.75711
2015 Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties) 50
2005 Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties) 34
2007 Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties) 42
2009 Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties) 47
2011 Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties) 52
2013 Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties) 53

Sector:

De cijfers over de beeldende kunst tonen trends die niet eenvoudig te duiden zijn. Het aantal banen neemt toe, maar daar staat een onzekere arbeidspositie tegenover. Tegelijkertijd neemt de omzet op de primaire kunstmarkt af en is er geen duidelijk zicht op de internationale activiteiten van Nederlandse kunstenaars en galeries.

Trend 1: Relatief weinig fulltime beeldend kunstenaars​

Het aantal banen in de kunsten en cultureel erfgoed neemt toe, maar onduidelijk is wat de omvang van de banen per werkende is en hoeveel inkomsten er tegenover staan. Er zijn aanzienlijk minder afgestudeerden in beeldende kunst alleen binnen het eigen vakgebied werkzaam dan in 2005, en bovendien het minst van alle creatieve beroepsgroepen. Een gemengde beroepspraktijk komt hier daarentegen het meest voor. De toegenomen werkgelegenheid betekent dan ook niet dat er een toename is in het aantal beeldend kunstenaars dat zich volledig op hun praktijk als kunstenaar richt. De vraag is of dit een keuze is die vanuit financieel oogpunt wordt gemaakt of dat er andere redenen zijn om een gemengde beroepspraktijk te kiezen.

Trend 2: Traditionele verkoopmogelijkheden lopen terug​

Het aantal galeries in Nederland neemt af. Telde Nederland in 2014 circa 475 galeries die zich richten op hedendaagse kunst, in 2017 zijn dit er nog ongeveer 440 (zie Valk 2014 en Jong et al 2017). Ook de omzet van de galeries neemt af, evenals de aankoopbudgetten van bedrijfscollecties. Deze dalende omzet is onder andere problematisch omdat het van invloed kan zijn op de ontwikkeling van de carrière van jonge kunstenaars. Een vroeg signaal over kwaliteit heeft een groter effect op het aantal en de prijs van latere verkopen wanneer dit door een geloofwaardige partij met een financieel belang wordt afgegeven dan door een partij zonder financieel belang (Kackovic 2016).

Trend 3: Internationale zichtbaarheid verandert​

De indicatoren over de gemiddelde ranking van Nederlanders onder de 1000 meest geëxposeerde kunstenaars en het aandeel van Nederlandse galeries op internationale topbeurzen dalen beiden. Daaruit zouden we kunnen opmaken dat de Nederlandse kunstenaars en galeries minder zichtbaar zijn op het wereldtoneel. Toch geeft in 2016 35% van de Nederlandse galeries voor hedendaagse kunst aan deel te nemen aan internationale kunstbeurzen. Ook in de cijfers die DutchCulture verzamelt binnen Buitengaats[1], zien we dat binnen de sector beeldende kunst de internationale activiteiten stijgen. Dat deze toename in internationale activiteit een ontwikkeling toont die tegengesteld is aan de indicatoren in de index, lijkt erop te wijzen dat de Nederlandse galeries en kunstenaars in toenemende mate op andere plaatsen zichtbaar zijn dan op de internationale topbeurzen en de door Artfacts geregistreerde tentoonstellingslocaties.

Literatuur

Jong, P. de en L. Wolters (2017) Ontwikkelingen in Nederlandse galeries 2017. Den Haag: Nederlandse Galerie Associatie. 

Kackovic, M. (2016) Observable persuaders: a longitudinal study on the effects of quality signals in the contemporary visual art market. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. 

Valk, W.D.M. van der (2014) Galeries voor beeldende kunst 2014. Zoetermeer: Panteia. 

Noten

[1] Buitengaats is een unieke database waarin DutchCulture de gegevens verzamelt van Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland in alle kunstdisciplines.

Bron beeld

Flickr / FaceMePlz