Vrijwilligers in de culturele sector in opmars

Najaar 2015

Voor de culturele sector worden financiële bijdragen van huishoudens en de inzet van vrijwilligers steeds belangrijker. Wie zijn deze mensen, en wat dragen ze bij? Nader onderzoek is gewenst.

Dimitri Lahaut, coördinator Cultuurindex Nederland bij de Boekmanstichting analyseerde daarom de opmars van de opmars van vrijwilligers, middels een intensieve deskresearch. Het onderzoek en de resultaten worden beschreven in een artikel in Boekman #103. Daarnaast heeft de Boekmanstichting in samenwerking met wetenschappelijk onderzoeksbureau CentERdata onderzocht wie een bijdrage aan cultuur levert door donateurschap, door vrijwilligerswerk te doen of door lid te zijn van een vriendenvereniging. De onderzoeksresultaten beschrijft Lahaut in een artikel in Boekman #105. Gezamenlijk geven de publicaties diepgaand inzicht in trends in het draagvlak voor cultuur.

Beide artikelen en enkele aanvullende grafieken, kunt u ook op deze website lezen.

Navigeer via het menu aan de rechterzijde direct naar de onderdelen van deze publicatie, of download de artikelen in Boekman #103 en #105.

Boekman #103 cover Boekman #105 cover