Amateurschrijvers en self-publishers: een blik op de cijfers

6 september 2016

Meer dan één miljoen Nederlanders houdt zich in de vrije tijd bezig met creatief schrijven. Een derde van de ‘amateurschrijvers’ doet dit wekelijks of zelfs dagelijks. De een schrijft literaire verhalen, een ander bedenkt songteksten, schrijft een stukje cabaret of werkt aan poëzie. Via sociale media, weblogs en online magazines kunnen ambitieuze schrijvers steeds eenvoudiger teksten delen. Wie zijn deze amateurschrijvers? 

Over deze vorm van amateurkunstbeoefening is in Nederland relatief weinig kennis beschikbaar. Er zijn daarnaast in toenemende mate mogelijkheden om werk in eigen beheer uit te geven, zoals belicht in Boekman #108, maar tot op heden is niet onderzocht hoe dit deel van de boekenmarkt eruitziet.

De twee artikelen in deze Boekman Extra werpen daarom een licht op creatief schrijven en self-publishing, in samenwerking met respectievelijk het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en KVB Boekwerk. Met behulp van literatuuronderzoek en verdiepende analyse van twee bestaande datasets, schetsen Dimitri Lahaut en Teunis IJdens een beeld van de vele amateurschrijvers die Nederland rijk is. Daarnaast presenteert Jurriaan Rammeloo nog niet eerder verschenen cijfers over self-publishing. Zijn artikel is een eerste verkenning van de self-publishing-markt in de boekensector. Ten slotte zijn aanvullende gegevens over fictie lezen en creatief schrijven verzameld, en in een infographic bijeengebracht. 

Feiten en cijfers zijn vaak op bescheiden schaal of in versnipperde vorm beschikbaar. Om deze lacune op te vullen, brengen we in samenwerking met twee andere kennisinstellingen in deze Boekman Extra #5 nieuwe inzichten over amateurschrijvers en self-publishing voor het voetlicht.

Download Boekman Extra #5, of blader via het menu aan de rechterzijde digitaal door de artikelen.

Boekman Extra Amateurschrijvers en self-publishers