Concurrentiekracht

Extra geld naar cultuur of naar een andere begrotingspost? Een avond naar de sportschool of naar de bioscoop? Een nieuw boek van een bekende Nederlandse auteur, of toch van die pas doorgebroken debutant uit Amerika? De Nederlandse culturele sector concurreert qua tijd en geld met andere sectoren, maar ook met culturele producten uit het buitenland. De indicatoren van de pijler Concurrentiekracht laten zien dat de concurrentiekracht van cultuur in Nederland blijft stijgen.

Trend 1: Tijd versus geld

De cultuursector concurreert met andere sectoren om tijd en geld. De concurrentie om tijd lijkt echter gunstiger te verlopen dan die om geld. Zo zijn creatieve en culturele opleidingen in 2015 iets populairder dan in 2005, is het aandeel van cultureel vrijwilligerswerk in al het vrijwilligerswerk gestegen, en hebben de sectoren kunsten en cultureel erfgoed en creatieve zakelijke dienstverlening een groter aandeel in de totale werkgelegenheid gekregen. Daar staat tegenover dat het belang van kunst en cultuur in de (belasting)uitgaven van de overheid fors is gedaald.

Trend 2: Dutch Dance

Nederlandse dj’s en dancemuziek zijn internationaal erg populair. Met name hierdoor is de exportwaarde van Nederlandse muziek tussen 2005 en 2015 bijna vervijfvoudigd. Hoewel het aandeel van Nederlandse muziek in de totale exportwaarde daarmee ‘slechts’ toenam van 0,012 naar 0,043%, steeg het indexcijfer van deze indicator met liefst 271 punten. Daarmee levert de indicator een grote bijdrage aan de toegenomen concurrentiekracht van de Nederlandse cultuursector.

Trend 3: Van eigen bodem

Hoewel het steeds gemakkelijker is om films, muziek of boeken vanuit de hele wereld aan te schaffen, te bekijken of te beluisteren, blijken Nederlandse cultuurproducten goed te kunnen concurreren met die uit het buitenland. Zo blijven de gemiddelde internationale ranking van Nederlandse kunstenaars en het aandeel van nieuwe Nederlandstalige boektitels op het totaal van nieuwe boektitels al jaren redelijk constant, en laten indicatoren over de concurrentiekracht van Nederlandse films en Nederlandse albums en singles een sterke groei zien ten opzichte van 2005.

Over de pijler Concurrentiekracht

De indicatoren binnen de pijler Concurrentiekracht plaatsen de indicatoren van de overige pijlers Capaciteit, Participatie en Geldstromen in een perspectief. Daartoe worden in de kernindicator Concurrentie Nationaal cijfers over de cultuursector afgezet tegen de gehele economie. In de kernindicator Concurrentie internationaal wordt daarnaast de positie van Nederlandse cultuurproducten ten opzichte van die uit het buitenland bekeken. Gezamenlijk geven de twee kernindicatoren inzicht in de concurrentiekracht van de Nederlandse culturele sector.

Kernindicatoren Concurrentiekracht

  1. Concurrentie nationaal
  2. Concurrentie internationaal