Over de Cultuurindex

De Cultuurindex Nederland, een soort AEX-index voor cultuur, biedt een unieke, nationale reflectie op de staat van cultuur op basis van meer dan 80 indicatoren. Gegroepeerd in vraag, aanbod, financiering en concurrentiekracht, presenteert de cultuurindex statistieken over zowel commerciële als non-profit sectoren. De cultuurindex brengt het omvangrijke palet aan cijfers bij elkaar om (overkoepelende) ontwikkelingen over langere termijn te analyseren. De cijfers zijn geïndexeerd over de periode 2005-2015. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe het is gesteld met de vitaliteit van cultuur in Nederland.

Cijfers en resultaten

  • De pijler Capaciteit toont cijfers over het aanbod van kunst en cultuur.
  • De pijler Participatie laat trends in de vraag naar kunst en cultuur zien.
  • De pijler Geldstromen omvat financiële gegevens over de cultuursector.
  • De pijler Concurrentiekracht toont cijfers over de relatieve positie van de Nederlandse cultuursector.

Download alle gegevens over 2005-2015: BestandCultuurindex Nederland 2017.xlsx

Of stel zelf een cultuurindex samen via: Filter de index.

In publicaties bundelt en analyseert de Cultuurindex Nederland cijfers en trends binnen cultuursectoren.

Publicaties: De Staat van Cultuur

Veel verzamelde gegevens zijn jaarlijks beschikbaar, maar enkele cijfers worden minder vaak uitgebracht. Daarom wordt de Cultuurindex Nederland één keer per twee jaar bijgewerkt. De cultuurindex analyseert vervolgens de cijfers en achterliggende trends en ontwikkelingen. De tweejaarlijkse publicatie De Staat van Cultuur beschrijft de resultaten van dit onderzoek. 

Partners Cultuurindex Nederland

De data over de afgelopen elf jaar zijn dankzij medewerking van vele veldpartijen en andere dataleveranciers zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bijeengebracht. Het SCP stond in 2013 samen met de Boekmanstichting aan de wieg van dit initiatief. Hoewel aan die formele samenwerking inmiddels een einde is gekomen, blijft de Boekmanstichting met hen – en met vele andere dataverzamelaars – toegewijd gezamenlijk werken aan het bijeenbrengen en harmoniseren van betrouwbare cultuurcijfers. Dat is immers een sectorbrede aangelegenheid, waarmee we de zichtbaarheid van cultuur in het maatschappelijke en politieke krachtenveld duurzaam kunnen vergroten. We zijn verschillende partners veel dank verschuldigd voor hun bijdragen en/of het aanleveren van cijfers.

Volg de Cultuurindex

De Cultuurindex Nederland wordt elke twee jaar bijgewerkt. In de tussentijd worden op deze website regelmatig nieuwe cijfers en verdiepende artikelen gepubliceerd. Via het Twitteraccount van de Cultuurindex blijft u op de hoogte van deze nieuwe publicaties.

Cultuurindex in de media

Een overzicht van recente publicaties over of naar aanleiding van onderzoek van de Cultuurindex Nederland is verzameld op de pagina Cultuurindex in de media.

Redactie cultuurindex.nl

Kimberly van Aart

Rogier Brom

Bjorn Schrijen

Contact

Boekmanstichting

Herengracht 415

1017 BP Amsterdam

Telefoon: + 31 (020) 624 37 36

E-mail: info@cultuurindex.nl

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.