Wie verzorgt cultuureducatie? CBS start nieuw onderzoek

onderzoek aanbodzijde cultuureducatie
vrijdag, 4 maart 2016

Het aanbod van cultuureducatie in Nederland is niet eenvoudig in beeld te brengen. De cultuurindex geeft inzicht in één type aanbod, met de indicator aantal centra voor de kunsten. Maar private aanbieders van cultuureducatie maken een opmars (Van Eijck & Van de Zant, 2015). Om het aanbod aan educatie op het gebied van kunst- en cultuur beter inzichtelijk te maken, heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) nieuw onderzoek opgezet.

Het onderzoek van CBS heeft als doel in beeld te brengen welke ondernemingen en zelfstandigen in Nederland zich bezig houden met het aanbod aan kunst- en cultuureducatie. Daarnaast onderzoekt CBS ook het type aanbod en de financiering daarvan. In 2015 is een pilot onderzoek gedaan; daaruit blijkt dat bijna 6.600 bedrijven en zelfstandigen in educatie in kunst en cultuur werken; muziek en dans zijn daarbij de belangrijkste activiteiten. Het volledige rapport met andere belangrijke uitkomsten is hier te raadplegen:

In 2016 krijgt de succesvolle pilot een vervolg. Het onderzoek belooft onmisbare nieuwe inzichten te geven in cultuureducatie in Nederland. 

Foto: Flickr / Andrew Poth