Vertrouwen in beeld met de Conjuctuurenquête Kunsten

Vertrouwen in beeld met de conjuctuurenquête kunsten
maandag, 26 oktober 2015

Nieuwe stemmingsmonitor

Is de culturele sector positief of negatief gestemd over haar eigen toekomst? Met de Conjuctuurenquête Kunsten beloven Hans Onno van den Berg en Bert Koopman een vooruitblik te geven op brancheontwikkelingen.

Via brancheverenigingen worden culturele instellingen uitgenodigd om deel te nemen aan een halfjaarlijkse enquête. Geïnspireerd door de Conjuctuurenquête Nederland van onder andere het CBS en de Kamer van Koophandel, vraagt de Conjuctuurenquête Kunsten aan deelnemende directieleden of zij groei of krimp ervaren en verwachten in bijvoorbeeld overheidsbijdragen, publieksbereik, en het programma- of collectieaanbod. Het verschil tussen positieve en negatieve antwoorden (het saldo) geeft de stemming in de culturele sector weer, met als doel om bestuurders van culturele instellingen te informeren over branche-ontwikkelingen, en hen zo handvatten te bieden bij bijvoorbeeld het samenstellen van een lobby-agenda.

Optimisme of pessimisme?

In juli 2015 zijn de eerste cijfers verzameld in samenwerking met de Museumvereniging en de Nederlandse Vereniging van Poppodia en -Festivals (VNPF). Wat blijkt? Musea zijn positief gestemd over de eigen collectie en het daaruit volgende aanbod voor bezoekers; poppodia en -festivals zijn overwegend optimistisch over de kwaliteit van het programma in de toekomst. Daar moet wel bij opgemerkt worden dat het hier gaat om een zelfreflectie.

Daarnaast laten de eerste peilingen zien hoe musea en poppodia en –festivals hun financiële positie ervaren. Hier valt op dat in beide sectoren directies per saldo somber gestemd zijn over (toekomstige) overheidsbijdragen. Een saldo geeft echter niet direct inzicht in bijvoorbeeld het type musea dat vaker positief of negatief gestemd is. Zo blijken vooral de grotere musea optimistisch gestemd te zijn, terwijl de kleinere instellingen de toekomst somberder inzien. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien kleinere musea in 2013 ook vaker een negatief bedrijfsresultaat boekten, terwijl de grotere musea dankzij o.a. een toename van bezoekers juist een positief resultaat realiseerden (CBS, 2015).

In de toekomst ook trendstudies

De Conjuctuurenquête Kunsten wordt gepresenteerd als een aanvulling op jaaroverzichten van brancheorganisaties en de Cultuurindex Nederland. Als nieuw meetinstrument voor het kunstveld, is de enquête echter nog niet geschikt voor trendstudies; de enquête is nu nog te kort en in te weinig sectoren in gebruik. Maar voor museum-, poppodium- en popfestivaldirecties die zich afvragen hoe andere instellingen in de branche er op dit moment voor staan, kan de enquête al actuele antwoorden geven. 

Bronnen