Thijs Lijster winnaar Boekman Dissertatieprijs 2015

donderdag, 4 juni 2015

Thijs Lijster (RUG) is de winnaar van de derde Boekman Dissertatieprijs Kunst- en cultuurbeleid 2015. Deze prijs wordt iedere drie jaar toegekend aan het beste Nederlandse promotieonderzoek over kunst, cultuur en maatschappij.

Dr. T.E. Lijster is in 2012 aan de Rijkuniversiteit Groningen gepromoveerd op zijn onderzoek Critique of art. Walter Benjamin and Theodor W. Adorno on art and art criticism. Lijster vergelijkt de rol die Benjamin en Adorno voor de kunstkritiek weggelegd zien. Hij maakt duidelijk wat de rol van de kunstcriticus is en wat de betekenis van een goede kunstkritiek, namelijk het kritisch belang van de kunst te duiden.

Via deze link vindt u meer informatie over de prijs

Het juryrapport_boekman_dissertatieprijs_voor_kunst.pdf kunt u hier lezen.