Steeds meer self-publishers in Nederland

Cijfers self-publishing
donderdag, 2 maart 2017

Steeds meer Nederlanders geven hun eigen boek uit. Daar zijn verschillende motieven voor: de een krijgt bij een uitgeverij geen kans, de ander wil beheer in eigen handen houden. Daarom zetten veel mensen een zelfstandige uitgeverij op, die vaak maar één of twee boeken uitbrengt.

Het aantal kleine uitgeverijen groeit. Bij de Kamer van Koophandel staan 1.968 zelfstandige uitgeverijen ingeschreven, in 2011 waren dat er 1.861. Ook het Centraal Boekhuis, distributeur van boeken, herkent de trend. Zij verlenen hun diensten momenteel aan 800 kleine uitgeverijen. Bij De Vrije Uitgevers zijn 410 zelfstandige uitgeverijen aangesloten. In 2009 waren dat er 107. Zij helpen kleine, zelfstandige uitgevers met het professioneel uitgeven van hun boek (zie NOS.nl).

De Boekmanstichting publiceerde vorig jaar in samenwerking met LKCA en KVB Boekwerk Boekman extra 5 Amateurschrijvers en self-publishers: een blik op de cijfers. Uit het onderzoek bleek dat meer dan één miljoen Nederlanders zich in de vrije tijd bezig houdt met creatief schrijven. Wie zijn deze amateurschrijvers? Er zijn bovendien in toenemende mate mogelijkheden om werk in eigen beheer uit te geven, maar tot op heden is niet onderzocht hoe dit deel van de boekenmarkt eruitziet. Deze onderwerpen komen aan bod in Boekman extra 5