Regionale cultuurcijfers gewenst?!

Regionale cultuurcijfers gewenst? (Bron: Pixabay: Skitterphoto)
maandag, 6 maart 2017

De Boekmanstichting wil zich de komende jaren inzetten voor meer afstemming en samenwerking op het gebied van regionale cultuurcijfers.
 
In het verlengde van de decentralisatieontwikkelingen zoals stadsregio’s en verdere uitbreiding van gemeentelijke bevoegdheden, bestaat er een grote informatiebehoefte aan cultuurcijfers op lokaal niveau. In de afgelopen periode heeft de Boekmanstichting daarom hier samen met Pyrrhula Research Consultants onderzoek naar gedaan. Zij spraken met diverse lokale, regionale en provinciale stakeholders in de cultuur(beleids)sector.
 
Hieruit kwam naar voren dat de huidige beschikbare cultuurcijfers lang niet altijd aansluiten bij de beleidswensen. Lokale beleidsmakers en politici gaven in de gesprekken aan niet afdoende cijfermatige onderbouwing te hebben voor de ontwikkeling van toekomstbestendig cultuurbeleid. Op inhoudelijk vlak bestaat onder meer behoefte aan informatie over de veranderde functie van bibliotheken; samenwerking binnen en buiten de eigen sector; inzicht in het vrije cultuureducatie circuit na sluiting van centra voor de kunsten en de rol van ZZP’ers binnen de cultuursector. Om aan deze wensen te voldoen, is evenwel extra onderzoek nodig om relevante indicatoren te verzamelen op het gebied van productie, distributie en afname van publieke en private kunst en cultuur op lokaal niveau. De Boekmanstichting wil zich daarvoor inzetten de komende jaren.
 

Henk Vinken (Pyrrhula research consultants) maakte een uitgebreid verslag van de in kaart gebrachte gewenste cultuurstatistieken: De cultuurindex en de regio: Wensen van gebruikers op lokaal niveau.

 

Regionale Cultuurcijfers gewenst?! I.s.m. Pyrrhula research consultants

www.henkvinken.nl