Nieuwe monitor creatieve industrie

donderdag, 13 november 2014

In navolging van het artikel in De Staat van Cultuur, is TNO een kennisproject gestart om een instrument (monitor) te ontwikkelen om de waarde van de creatieve industrie voor andere sectoren aan te tonen. Om meer inzicht te krijgen in deze claim, doet TNO onderzoek naar de innovatiekracht, mobiliteit en ontwikkelingen binnen de creatieve sector in relatie tot andere (top)sectoren. Dit doet zij in samenwerking met CLICKNL, het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland. 

Vanuit de topsector creatieve industrie zijn al een aantal cases in de serie Cross Over Works uitgebracht met inspirerende ‘successtories’.