Nieuwe cijfers professionele podiumkunsten

Grasnapolsky
dinsdag, 13 februari 2018

In 2016 was op de Nederlandse professionele podia meer belangstelling dan ooit voor muziek. Klassieke en popconcerten trokken samen ruim 8,7 miljoen bezoeken. Dat is meer dan in het voormalige recordjaar 2009 en een toename van 3 procent ten opzichte van 2015. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bij de overige podiumkunsten is in 2016 een daling te zien ten opzichte van 2015, maar door de grote toename in muziekbezoekers stijgt het totaal met 0,3 procent. Concertbezoekers vormden bijna de helft van het totale publiek van professionele podiumkunsten.

Net als in 2015, stijgen de inkomsten uit de podiumkunsten in 2016. Landelijk nam het aantal bezoeken aan professionele podiumkunsten tussen het dal in 2012 en 2016 met 7 procent toe. Daarmee stegen ook de publieksgebonden inkomsten(link is external), zoals uit de entree, garderobe en merchandising. In 2016 waren deze inkomsten 22 procent hoger dan in 2012. De horecaopbrengsten stegen nog sterker, met 26 procent ten opzichte van 2012. De algemene prijsstijging van goederen en diensten in deze periode bedroeg 4,5 procent.

Geen toename loondienst

In de Staat van Cultuur bleek voor de periode 2013-2015 dat groeiende inkomsten niet zorgden voor een beter arbeidspositie in de culturele sector. Ook bij de podiumkunsten blijkt het aantal werknemers in loondienst af te blijven nemen ten gunste van ingehuurd personeel. Het aantal vrijwilligers stabiliseerde in 2016.

Bronnen: CBSCultuurnieuws Boekmanstichting

Beeld: Grasnapolsky, foto: Nathan Reinds