Nieuwe cijfers: daling in aantal bibliotheekleden en uitleningen tot stilstand gekomen

Nieuwe cijfers: daling in aantal bibliotheekleden en uitleningen tot stilstand gekomen
vrijdag, 19 augustus 2016

Stabilisatie in bibliotheekpubliek

Uit cijfers van CBS en de Koninklijke Bibliotheek blijkt dat de Nederlandse openbare bibliotheeksector – bestaande uit 802 (hoofd)vestigingen, 288 (mini)servicepunten en 35 afhaalpunten – in 2015 3,8 miljoen geregistreerde lidmaatschappen had. Dit is ongeveer evenveel als het jaar ervoor; de daling van het aantal leden is hiermee tot stilstand gekomen. Ook het aantal uitleningen is na een periode van daling, recent gestabiliseerd door een stijging in het aantal uitleningen van jeugdboeken.  

figuur 1 index aantal lidmaatschappen en aantal uitleningen.png

Bron: CBS/KB, bewerkt door Cultuurindex Nederland 

Jongeren belangrijke doelgroep

De afgelopen jaren zijn meer jeugdigen (personen t/m 17 jaar) en minder volwassenen lid van de bibliotheek. Deze trend zet zich door. In 2015 bestond het ledenbestand voor 39% uit volwassenen en voor 61% uit jeugdleden. 

figuur 2 verdeling lidmaatschappen 2005, 2010 en 2015

Bron: CBS/KB, bewerkt door Cultuurindex Nederland 

Minder audiovisueel materiaal uitgeleend

In 2015 verhuurden openbare bibliotheken 5,3 miljoen audiovisuele materialen zoals cd’s en dvd’s. Dit is 10% minder dan het jaar daarvoor. Waar het aantal uitleningen van cd’s al sinds 2005 daalt, treedt de daling aantal uitgeleende dvd’s pas op sinds 2013. Boeken vormen met ruim 73 miljoen uitleningen meer dan 90% van de totale uitleningen. Van alle uitgeleende boeken is 5% een e-book.  

figuur 3 wat wordt er geleend anno 2015

Bron: CBS/KB, bewerkt door Cultuurindex Nederland 

 

Bronnen: CBS en Konlijke Bibliotheek