Nieuwe cijfers beeldende kunst

dinsdag, 20 februari 2018

BKNL publiceert nieuwe cijfers over de sector beeldende kunst in de publicatie Een collectieve selfie 3: Nog beter zicht op beeldende kunst. In deze editie zijn de cijfers uit de eerste editie van de selfie geüpdatet en aangevuld met nieuwe cijfers. Hierbij worden meerdere belangrijke aanvullingen gedaan. Onder meer zijn de beeldende kunstfestivals in kaart gebracht en werd het databestand BK-data aangevuld tot en met 2016 waardoor ook langere trends over werkbijdragen voor kunstenaars inzichtelijk worden gemaakt. 

Bij het schrijven van de sectoranalyse beeldende kunst in De Staat van Cultuur 3  konden we al enkele cijfers gebruiken die in Een collectieve selfie 3 zijn opgenomen. Met deze publicatie komt een breder overzicht beschikbaar met actuele informatie over de sector waarbij onder meer de arbeidspositie en het -perspectief van beeldend kunstenaars in kaart wordt gebracht. Een mooie set gegevens om op verder te bouwen.

BKNL heeft voor deze publicatie wederom verschillende bureaus alle beschikbare informatie laten verzamelen en duiden. In de eerste plaats is onderzoeker Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants) opnieuw gevraagd een uitgebreide analyse te maken van de beschikbare cijfers over beeldend kunstenaars, waarbij de inkomenspositie een belangrijk thema was.
Onderzoeksbureau Berenschot heeft ten tweede een globaal overzicht verzorgd van beschikbare data op het gebied van onder meer instellingen, galeries, festivals (voor het eerst) en individuen.

Lees de gehele publicatie hier.

Bron: BKNL