Nieuw cultuureducatie onderzoek gaat van start

dinsdag, 24 mei 2016

De dynamiek in de culturele sector heeft er onder andere voor gezorgd dat het aantal zelfstandige ondernemers sterk is toegenomen. Met name in de cultuureducatie is de omschakeling naar zelfstandige beroepsuitoefening zichtbaar. Met een nieuw onderzoek naar aanbieders van cultuureducatie hopen het CBS, de branchevereniging Cultuurconnectie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) meer zicht te krijgen op de positie van culturele ondernemers, welke activiteiten zij ontplooien en op welke manier zij die activiteiten realiseren. Ook bevat het onderzoek vragen over de verwachtingen voor de toekomst.

Voor dit onderzoek verzamelt de branchevereniging Cultuurconnectie gegevens onder haar leden: centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst en cultuur. Het CBS voert een enquête uit onder ruim 8.200 bedrijven en zelfstandigen in de culturele sector die niet zijn aangesloten bij de Cultuurconnectie. Het LKCA zal daarnaast een vervolgonderzoek uitvoeren onder kunstprofessionals in de actieve cultuurparticipatie. Dat zijn docenten in de buitenschoolse kunsteducatie, artistiek begeleiders in de amateurkunst (bijvoorbeeld koordirigenten, regisseurs van amateurtoneel) en kunstenaars die participatieve kunstprojecten met bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen, wijkbewoners, migranten, vluchtelingen) organiseren en begeleiden.

Bent u als zelfstandige actief in de culturele sector? Dan ontvangt u binnenkort wellicht een uitnodiging op de deurmat, om deel te nemen aan het onderzoek naar kunst- en cultuureducatie. Iedere ingevulde vragenlijst helpt het CBS, de Cultuurconnectie en het LKCA niet alleen de situatie in de sector nauwkeurig te beschrijven, maar ook landelijke en regionale beleidsmakers en –adviseurs te voorzien van actuele en betrouwbare gegevens. Ook voor de Boekmanstichting is het onderzoek van groot belang. De resultaten worden gebruikt ter versterking van de gegevens in de pijler participatie van de Cultuurindex Nederland en, op termijn, de regionale Cultuurindex.

Foto: Flickr / Andrew Poth

Zie ook het eerdere nieuwsbericht over het onderzoek naar cultuureducatie: Wie verzorgt cultuureducatie?