Nederlandse en internationale muziekindustrie in de plus in 2017

De belangrijkste trends in de muziekindustrie in één beeld: de populariteit van vinyl en streaming neemt toe (Bron beeld: Pixabay/StockSnap)
woensdag, 25 april 2018

Nadat de omzet van de Nederlandse muziekindustrie jarenlang op rij daalde, lijkt het tij definitief gekeerd. Na omzetstijgingen van 12,5 procent in 2015 en 13,1 procent in 2016, steeg de omzet in 2017 opnieuw hard, zo blijkt uit de jaarcijfers die branchevereniging NVPI gisteren publiceerde. Een nadere blik op de cijfers laat bovendien zien dat de dominantie van streaming verder is toegenomen.

In 2017 bedroeg de omzet van de Nederlandse muziekindustrie 170,5 miljoen euro. [1] Daarmee is de omzet 10,1 procent gestegen ten opzichte van 2016, en liefst 32,4 procent ten opzichte van vijf jaar eerder. [2] Voor die sterke omzetstijging zijn voornamelijk streamingservices als Spotify en Apple Music verantwoordelijk. De middels streamingplatforms gegenereerde omzet groeide in 2017 met 28,2 procent ten opzichte van een jaar eerder, en bedraagt het zesvoudige van het bedrag in 2012 (NVPI 2014b, NVPI 2018).

Overzicht van de omzet van de Nederlandse muziekindustrie 2012-2017 (NVPI 2014b, 2016, 2017, 2018)

Tabel 1 - Overzicht van de omzet van de Nederlandse muziekindustrie 2012-2017 (NVPI 2014b, 2016, 2017, 2018).

Streaming heeft inmiddels een aandeel van 63,7 procent in de totale omzet, waar dat in 2012 nog slechts 13,8 procent bedroeg (NVPI 2014b, 2018). Daarmee is veilig te stellen dat streaming de muziekindustrie de afgelopen vijf jaar op haar kop heeft gezet – iets dat visueel duidelijk zichtbaar is in onderstaande figuur 1, waarin de omzet van de muziekindustrie is uitgesplitst naar inkomstenbron.

Omzet van de Nederlandse muziekindustrie naar inkomstenbron (NVPI 2014b, 2016, 2017, 2018)

Figuur 1 - Omzet van de Nederlandse muziekindustrie naar inkomstenbron, in percentages. De zwarte stippellijn ligt precies op 50 procent van de omzet, en laat zien dat vanaf 2015 meer dan de helft van de omzet uit digitale muziekconsumptie behaald wordt. Vanwege het minimale aandeel van mobiel is deze categorie hier samengenomen met de categorie digitale downloads (NVPI 2014b, 2016, 2017, 2018).

Populariteit van vinyl blijft groeien

Naast het succes van streaming is ook de toenemende populariteit van vinyl goed zichtbaar in de jaarcijfers over 2017: de middels vinyl genereerde omzet verdubbelde ruimschoots sinds 2012 (NVPI 2014a, 2018). Eerder noemden we in De Staat van Cultuur 3 de meerwaarde die vinyl biedt in de muziekbeleving als mogelijke verklaring voor deze populariteit, alsook de trend van nostalgische consumptie (Van Aart et al. 2017, p.31).

Tekenend voor de interesse in vinyl is ook het succes van Record Store Day, waarvan onlangs de negende Nederlandse editie plaatsvond. Tijdens deze dag weten vele muziekliefhebbers de onafhankelijke platenzaak te vinden voor optredens en exclusieve releases. Voor de inmiddels 101 deelnemende platenzaken is Record Store Day daarmee een belangrijke impuls voor de omzet (Van Trierum 2018).

Omzet internationale muziekindustrie stijgt met 8,1 procent

Ook de jaarcijfers van de internationale muziekindustrie verschenen gisteren. Uit het Global Music Report 2018 van IFPI bleek dat wereldwijd de omzet van de muziekindustrie met 8,1 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder, tot 17,3 miljard dollar. Ook internationaal gezien was 2017 daarmee het derde jaar op rij waarin de omzet van de muziekindustrie groeide (IFPI 2018, p.10-11).

Omzet wereldwijde muziekindustrie (IFPI 2018)

Figuur 2 - Omzet van de wereldwijde muziekindustrie in miljarden dollars (IFPI 2018, p.11).

Inkomsten uit streaming stegen in 2017 wereldwijd met 41,1 procent, waarbij het aantal betalende abonnees van streamingplatforms met 57,1 procent opliep tot 176 miljoen. Op de globale muziekmarkt was streaming daarmee goed voor 38,4 procent van de totale omzet (IFPI 2018, p.10, p.16). [3]

Noten

[1] De in dit artikel gepresenteerde omzetcijfers wijken af van de indicator Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal) in de Cultuurindex Nederland. Deze indicator omvat de consumentenbestedingen zoals gemeten door GfK. Hierin zijn ook rechteninkomsten meegenomen. De omzetcijfers die de NVPI vanaf halverwege 2013 presenteert, betreffen daarentegen de inkomsten van de industrie. Rechteninkomsten zijn hierin niet verwerkt (NVPI 2014a).

[2] Gecorrigeerd voor cumulatieve inflatie met 2012 als basisjaar bedraagt de groei ten opzichte van 2016 8,6 procent en ten opzichte van 2012 25,0 procent. Voor de berekening van inflatie is gebruik gemaakt van de CBS-Statlinetabel Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963.

[3] Omdat in de cijfers van de IFPI – in tegenstelling tot de cijfers van de NVPI – rechteninkomsten zijn meegenomen, is het aandeel van streaming in de totale omzet in beide publicaties niet direct vergelijkbaar. Als evenwel ook in de internationale omzetcijfers rechteninkomsten buiten beschouwing worden gelaten, dan zou het aandeel van streaming hierin 45,2 procent hebben bedragen (IFPI 2018, p. 11).

Literatuur

Bron beeld

Pixabay/StockSnap

Trefwoorden: