Groei bioscoopsector zet door in 2017

Bioscoop (Bron: Unsplash/Kilyan Sockalingum)
woensdag, 10 januari 2018

In de vorige maand gepubliceerde De Staat van Cultuur 3 droeg de analyse van de filmsector de titel ‘Sterke groei in vraag én aanbod in het bioscoop- en filmtheaterveld’. De eerste cijfers over 2017 suggereren dat deze titel ook nog geschikt zou zijn wanneer over twee jaar De Staat van Cultuur 4 verschijnt.

De Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN) maakten deze week bekend dat er in 2017 bijna 36 miljoen bioscoopkaartjes werden verkocht, tegenover 34,2 miljoen in 2016 en 33 miljoen in 2015. Ook de hieruit volgende recette is met €301,8 miljoen fors hoger dan in voorgaande jaren (Filmdistributeurs et al. 2018). De groei in de bioscoopsector die de Cultuurindex Nederland al sinds 2005 laat zien, zet daarmee ook voor 2017 door. 

Aanbod en bezoek bioscopen

Figuur 1 - Aanbod en bezoek bioscopen (geïndexeerd op 2005) (bron: Cultuurindex Nederland en Filmdistributeurs Nederland et al. 2018). De brutorecette is voor cumulatieve inflatie gecorrigeerd, op basis van de voorlopige jaarmutatie van de consumentenprijsindex, zoals gerapporteerd door het CBS.

Van deze groei profiteert de Nederlandse film echter niet. Het aandeel van nieuwe Nederlandse films in het totaal aantal nieuwe films ligt iets lager dan in voorgaande jaren, maar bovenal werd geen van deze films uitzonderlijk succesvol. De met 355.911 bezoekers best bezochte Nederlandse film in 2017 – Soof 2 – claimde die titel bovendien ook al in 2016. In totaal hadden Nederlandse films een aandeel van circa 11 procent in de totale recette: vergelijkbaar met het aandeel in 2016, maar wel aanzienlijk lager dan in eerdere jaren (Filmdistributeurs 2018).

Concurrentiekracht Nederlandse films

Figuur 2 - Concurrentiekracht Nederlandse films (geïndexeerd op 2005) (bron: Cultuurindex Nederland en Filmdistributeurs Nederland et al. 2018). Bij beide cijferreeksen merken de FDN en NVBF op dat er in 2017 gebruik gemaakt is van een andere methode van dataverzameling.

Als verklaring voor het toegenomen bioscoopbezoek wijzen de FDN en de NVBF erop dat investeringen in capaciteit en infrastructuur - zoals ook beschreven in De Staat van de Cultuur 3 - in 2017 continueren. Door schaalvergroting en modernisering kunnen er niet alleen meer (verschillende) films geprogrammeerd worden, maar ook maken nieuwe technieken als IMAX en 4DX nieuwe filmbelevingen mogelijk (Van Aart et al. 2017, Filmdistributeurs et al. 2018).

Een interessante vraag is nog welke doelgroepen voornamelijk aan de groei in de bioscoopsector bijdragen. Hajo Binsbergen, bestuurslid van de FDN, geeft aan dat het bezoek in het hele land stijgt, vooral in de iets oudere doelgroep. Volgens Arend Hardorff, directeur van de Academy for Leisure aan de NHTV Breda University, gaan met name mensen met een gemiddeld laag salaris steeds vaker naar de bioscoop sinds de economische crisis voorbij is en de inkomens weer stijgen (Beekman 2018, Filmdistributeurs et al. 2018, RTL Nieuws 2018).

Literatuur

Bron beeld

Unsplash/Kilyan Sockalingum

Trefwoorden: