Engelstalige editie van De Staat van Cultuur 3 verschenen

dinsdag, 31 juli 2018

Vorig jaar werd de Cultuurindex Nederland geüpdatet met cijfers tot 2015. In aanvulling op de cijfers verschenen in De Staat van Cultuur 3 verdiepende analyses. De belangrijkste bevindingen daaruit zijn nu voor een internationaal publiek naar het Engels vertaald als Arts Index Netherlands 2005-2015.

Arts Index Netherlands 2005-2015 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse culturele sector. Hierbij wordt ingegaan op de vier pijlers Capaciteit, Participatie, Geldstromen en Concurrentiekracht, maar wordt ook geanalyseerd wat aan de hand van de cijfers te zeggen valt over de sectoren Podiumkunsten, Beeldende Kunst, Letteren, Erfgoed en Film. Daarnaast bevat de publicatie een methodologische toelichting op de cultuurindex, alsook een korte schets van de politieke context waartegen bepaalde ontwikkelingen moeten worden gezien. Op deze manier biedt de tekst voor een internationaal publiek een beknopte introductie tot de Nederlandse kunst- en cultuursector in de periode 2005-2015.

Ook de onderliggende data (inclusief noten) van de Cultuurindex Nederland zijn in het Engels als Excel-bestand beschikbaar.

Trefwoorden: