Cultuurindex Nederland presenteert actuele trends in (regionaal) perspectief tijdens Cultuur in Beeld

Christopher Dominic The Hague Skyline
vrijdag, 13 november 2015

Op 14 december organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie: Cultuur in Beeld. Op het programma staan discussies en presentaties over het centrale thema Ruimte voor Cultuur. Ook de Cultuurindex Nederland is aanwezig om nieuwe inzichten te onthullen!

Voor Cultuur in Beeld 2015 worden spelers in het culturele veld uitgenodigd om op subthema's als De stad en haar bewoners en Verbindingen in stad en regio te reflecteren. Zo komt een programma van 'CultTalks', workshops en discussies vóór en dóór de culturele sector tot stand.

De tweede editie van de Cultuurindex Nederland, met cijfers over 2005-2013, laat de grote verschuivingen zien die momenteel in de cultuursector gaande zijn. Tijdens de 'CultTalk' van de Cultuurindex Nederland wordt u volledig bijgepraat, heeft u de cijfers op een rij, zijn onderbuik gevoelens vervangen door feiten en heeft u de trends en ontwikkelingen over langere tijd in beeld. Om belangrijke regionale en lokale verschillen in kaart te brengen, werken de Boekmanstichting en Atlas voor Gemeenten momenteel aan een regionale Cultuurindex. Tijdens de presentatie werpt u een eerste blik op de daarvoor verzamelde nationale en regionale statistieken. We sluiten deze af met een discussie over zin, onzin en (on)mogelijkheden van een regionale cultuurindex.

De tweede editie van de Cultuurindex Nederland verschijnt 8 december in een online publicatie, met een overzicht van actuele cijfers en trends in verschillende cultuurvelden. Als begeleidende publicatie laat Boekman 105 onder de titel Culturele koersen de (soms) grote verschuivingen zien die in de culturele sector gaande zijn. 

Nieuwsgierig geworden naar Cultuur in Beeld 2015: Ruimte voor Cultuur? Bekijk het programma en meld je aan op de website: www.cultuurinbeeld.com 

Beeld

  • Flickr / Pete

  • Flickr / Christopher A. Dominic