Cultuur in Noord-Brabant. Een benchmark: een bescheiden zevende plaats voor Brabant

dinsdag, 7 juli 2015

Vier Brabantse kunstorganisaties, De Kunst van Brabant, Kunstbalie, Erfgoed Brabant en bkkc (Brabants kenniscentrum kunst en cultuur), hebben onderzoek laten doen naar de culturele positie van de provincie in vergelijking met andere provincies. De opdracht is uitgevoerd door Henk Vinken van het onderzoeksbureau Pyrrhula, die ook zeer nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de landelijke Cultuurindex Nederland van de Boekmanstichting.

Het beeld dat uit de benchmark over de provincie Noord-Brabant naar voren komt is niet onverdeeld positief. De provincie staat zowel economisch als voor wat betreft de bevolkingsomvang op een (goede) derde plaats, maar in cultureel opzicht neemt Noord-Brabant slechts een bescheiden zevende plaats in.

Tabel 1: Totaaloverzicht Benchmark Cultuur in Noord-Brabant

Totaaloverzicht Benchmark Cultuur in Noord-Brabant

De opdrachtgevers hebben op basis van deze benchmark drie aanknopingspunten voor toekomstig cultuurbeleid geformuleerd. Zij gaan zich de komende jaren richten op een verbetering van de (inter)nationale zichtbaarheid van de Brabantse culturele sector, op de verdere talentontwikkeling van professionele cultuurbeoefenaars en op een versterking van het festivalbeleid in de provincie. In Noord-Brabant krijgt de benchmark dus de functie die het ook moet hebben: Op basis van een gedegen analyse van de sterktes en zwaktes wordt bepaald waarop het beleid zich de komende jaren gaat richten, zodat de culturele positie van Noord-Brabant bij een volgende benchmark sterker kan zijn.

De Boekmanstichting onderzoekt momenteel of het haalbaar is om de Cultuurindex Nederland ook naar regionaal niveau te vertalen. Zeker nu de lagere overheden een steeds grotere verantwoordelijkheid krijgen in het cultuurbeleid wordt een regionale presentatie van de ontwikkelingen in de cultuursector steeds belangrijker.

Het rapport Henk Vinken, Cultuur in Noord-Brabant: Een benchmark, Tilburg 2015 is te downloaden via: P15-0368.pdf.