CBS maakt bibliotheekcijfers 2013 bekend

donderdag, 20 november 2014

Het Centraal Bureau voor Statistiek maakte vandaag de bibliotheekcijfers over 2013 bekend. De cijfers kwamen naar buiten twee dagen nadat de Eerste Kamer de nieuwe Bibliotheekwet heeft aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe bibliotheekwet van kracht. Deze wet regelt onder andere de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvoor van de Rijksoverheid. Uit de Cultuurindex blijkt dat de het gebruik van de digitale content sinds 2011 iets terug is gelopen, mede doordat sommige platformen opgeheven zijn. Met de nieuwe Bibliotheekwet en het digitale platform www.bibliotheek.nl komt er veel aandacht voor digitalisering, dus de verwachtingen en de vooruitzichten voor de bibliotheken zijn hoopvol.

De indicatoren van het aantal openbare bibliotheken, de leden, de collectie en het gebruik van die biebs zijn geactualiseerd!

Trefwoorden: