Boekmantijdschrift #105 in het teken van update Cultuurindex Nederland

dinsdag, 15 december 2015

Onder de titel Culturele koersen laat Boekman 105 de (soms) grote verschuivingen zien die in de culturele sector gaande zijn. Het zijn gemengde berichten van meer en minder aanbod, bezoek en consumptie. Tegenover de verschraling van het aanbod in kleine gemeenten en krimpregio staat bijvoorbeeld de nog steeds groeiende evenementisering en festivalisering.

Boekman 105 ontwaart drie grote trends. De eerste trend raakt de infrastructuur, waarbij grote instellingen verder groeien en de middelgrote instellingen een wankel bestaan leiden en aangewezen zijn op de hulp van vrijwilligers. Podia, openbare bibliotheken, musea en festivals zouden niet zonder kunnen. Daarnaast is er een wassende stroom van zelfstandigen en (piep)kleine bedrijfjes wat versplintering tot gevolg heeft. De tweede trend betreft het aanbod en de participatie. Er is verschraling in de aangeboden kunstvormen en het aantal aanbiedende instellingen. De belangstelling van het publiek verschuift verder richting belevenis. Musea, films en festivals zijn populair. De derde trend heeft te maken met de impact van digitalisering en het internet, met name wat betreft distributie en marketing. Toegang tot culturele content via streaming is belangrijker dan bezit.

Boekman 105 werd op 14 december 2015 gepresenteerd op de conferentie Cultuur in Beeld. Tegelijkertijd verschijnt de online beschikbare publicatie De Staat van Cultuur 2, Cultuurindex Nederland 2005-2013 over de tweede editie van de Cultuurindex Nederland, waarin cijfers zijn opgenomen over de periode 2005-2013.

Boekman 105 is verkrijgbaar via de website van de Boekmanstichting www.boekman.nl en via de boekhandel. Prijs: € 15 | ISSN 1571-5949.

Trefwoorden: