Nieuws per maand

Waarde Nederlandse muziekexport 2013 bedraagt 158,8 miljoen euro

De waarde van de Nederlandse muziekexport blijft stijgen. 2013 laat met een exportwaarde van 158,8 miljoen een groei van maar liefst 21% ten opzichte van 2012 zien. Deze waarde zijn de opbrengsten uit live-optredens en de exploitatie van het auteursrecht van de Nederlandse muziek in het buitenland, na aftrek van kosten, maar inclusief salarissen, winst en belasting. Sinds het allereerste onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Perfect & More in 2004, is de totale waarde met ruim € 127 miljoen toegenomen.

Marielle Hendriks nieuwe directeur Boekmanstichting

Marielle Hendriks (40) is per 1 januari benoemd tot directeur van de Boekmanstichting, het nationale kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. Zij was reeds adjunct-directeur en in die hoedanigheid met name zakelijk en financieel verantwoordelijk. Hendriks was in de afgelopen tijd initiatiefnemer en drijvende kracht achter de Cultuurindex Nederland, de nationale barometer voor de vitaliteit van de kunsten.

Explosieve groei Museumkaart in 2014

In 2014 zijn liefst 100.000 meer Museumkaarten verkocht dan in 2013 – een groei van 10%. De in totaal 1,1 miljoen kaarthouders hebben bovendien 20% meer bezoeken gebracht aan de 400 musea waar de Museumkaart geldig is. Het totaal aantal bezoeken met de Museumkaart komt op 7,5 miljoen ten opzichte van 6,4 miljoen in 2013. Deze indrukwekkende groeicijfers bewijzen de blijvend verrassende aantrekkingskracht van de Nederlandse musea.

Schaalverkleining in de creatieve industrie

Het aantal banen en het aantal vestigingen in de creatieve industrie groeit, terwijl het aantal grote bedrijven afneemt. Zo blijkt uit de Monitor Creative Industrie 2014, die op 9 december jl. werd gepresenteerd in het mediapark te Hilversum. De sector bestaat meer en meer uit eenmansbedrijven, die allemaal bij elkaar opgeteld minder verdienen dan eerder in de creatieve industrie werd verdiend. Let op! In de cijfers in de Moniter Creatieve Industrie staat een baan niet gelijk aan één Fte, maar wordt zowel een fulltime functie als een parttime functie als baan geteld.

Aantal museumvrijwilligers blijft groeien

Zo blijkt uit de museumcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek op 1 december jl. bekend maakte. Het aantal vrijwilligers groeide van 2005 tot en met 2013 met ruim 60%, de tijd die vrijwilligers zich inzetten verdubbelde zelfs ruim! Aan de ene kant een teken dat veel mensen zich betrokken voelen bij de museumsector en bereid zijn een steentje bij te dragen, aan de andere kant wellicht een teken van verkapte werkloosheid.

Cultuur in Beeld 2014 gepresenteerd

Op maandag 1 december presenteerde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld op de gelijknamige conferentie. Deze publicatie bevat cijfers en duiding van (gesubidieerde) culturele instellingen. De toon van Minister Bussemaker tijdens de presentatie van Cultuur in Beeld 2014 was redelijk positief. Cultuurparticipatie is relatief hoog in Nederland en veel instellingen hebben het hoofd boven water weten te houden. Toch is er lang niet alleen reden tot vreugde.

Culturele instellingen in de rode cijfers

Afgelopen donderdag publiceerde NRC Handelsblad cijfers waaruit blijkt dat in het eerste jaar van de cultuurbezuinigingen zestien grote instellingen, waaronder het Concertgebouworkest, het Nederlands Dans Theater en de Nationale Opera, in de rode cijfers zijn beland. NRC Handelsblad bekeek 43 jaarverslagen van orkesten, theatergezelschappen en musea. De musea deden het relatief goed, de podiumgezelschappen hebben het moeilijker.

CBS maakt bibliotheekcijfers 2013 bekend

Het Centraal Bureau voor Statistiek maakte vandaag de bibliotheekcijfers over 2013 bekend. De cijfers kwamen naar buiten twee dagen nadat de Eerste Kamer de nieuwe Bibliotheekwet heeft aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe bibliotheekwet van kracht. Deze wet regelt onder andere de digitalisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvoor van de Rijksoverheid.

Pagina's