Nieuws per maand

CBS: veel meer bezoekers grote musea

Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen meer dan in 2011. De grote musea telden 3,2 miljoen bezoekers extra. Bij de kleine en middelgrote musea zijn de bezoekersaantallen niet of nauwelijks gestegen, of zelfs licht gedaald.

Provincies bezuinigen vooral op kunsten: gemiddeld 40%

De provincies besteden in 2015 gezamenlijk 23% minder aan cultuur (kunsten, erfgoed en letteren samen) dan in 2011. Van totaal € 328 mln. in 2011 blijft nog € 254 mln per jaar over. Erfgoed wordt ontzien, maar op kunsten wordt gemiddeld 40% bezuinigd. Dit brengt in diverse provincies de culturele infrastructuur en cultuureducatie in gevaar. De verschillen zijn groot: Overijssel bezuinigt met 75% en houdt in 2015 maar € 14 mln. van de € 57 mln. in 2011 over.

Minder boekwinkels

In 2014 telde Nederland ongeveer 800 boekwinkels. Dit waren er in 2007 nog bijna 1000. Aldus het CBS. Net zoals bij veel andere branches hebben technologische ontwikkelingen als het online winkelen en e-boeken, invloed op het aantal winkels. 

SCP over mediagebruik

  • Voor de helft van de Nederlanders behoort het lezen van een krant, tijdschrift of boek niet meer tot de dagelijkse routine.
  • Kijken en luisteren gebeurt nog veelal volgens traditioneel patroon: op het moment van uitzending en via vaste apparatuur.
  • Mediagebruik van hoog- en laagopgeleiden groeit uit elkaar: laagopgeleiden kijken langer en naar vaste programmering via vast toestel, meer hoogopgeleiden kijken uitgesteld tv en via andere dragers.

Markt voor home-entertainment bereikt keerpunt in 2014

Eindelijk goed nieuws voor de Home-Entertainmentmarkt: het keerpunt van de neerwaartse tendens lijkt het afgelopen jaar te zijn bereikt. De groei van de Video on Demand-markt van bijna 37% compenseert de daling van de DVD- en Blu-Ray-markt van 23% vrijwel volledig. De digitale Home-Entertainmentmarkt benaderde in 2014 de fysieke markt in omzet. Volgens marktonderzoeksbureau GfK bedroeg de fysieke consumentenwaarde iets meer dan 129 miljoen euro en de digitale 121 miljoen euro. De totale markt daalde met 2,4%.

Dashboard bioscoopbezoek 2014 verschenen

Dashboard bioscoopbezoek 2014 bevat bezoekgegevens, het bereik van filmtheaters en Nederlandse films, marktaandelen, de top 20 filmtitels en de top 50 steden (data zijn gebaseerd op voorlopige cijfers). Conclusies: het bioscoopbezoek is stabiel gebleven ten opzichte van 2013. Er was sprake van een sterk eerste en laatste kwartaal. In het tweede kwartaal was er een daling van 7 procent t.o.v. 2013.

Cultuurindex op Eurosonic Noorderslag

Op vrijdag 16 januari hield André Nuchelmans een korte presentatie over de Cultuurindex Nederland tijdens de Eurosonic Noorderslag Conferentie. In het panel ‘Poppodia in cijfers I: Trends 2007 - 2013’ laat hij zien hoe ontwikkelingen bij poppodia zich verhouden tot sectoren als film en podiumkunsten algemeen. VNPF presenteerde in het panel een gloednieuw onderzoek over de trends en ontwikkelingen van poppodia in de periode 2007 t/m 2013. 

Pagina's