Nieuws per maand

Boekmantijdschrift #105 in het teken van update Cultuurindex Nederland

Onder de titel Culturele koersen laat Boekman 105 de (soms) grote verschuivingen zien die in de culturele sector gaande zijn. Het zijn gemengde berichten van meer en minder aanbod, bezoek en consumptie. Tegenover de verschraling van het aanbod in kleine gemeenten en krimpregio staat bijvoorbeeld de nog steeds groeiende evenementisering en festivalisering.

CBS: Helft activiteiten bibliotheek gericht op educatie

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Deze hebben hiermee een prominente plek naast de uitleenfunctie van bibliotheken verworven. Iets minder dan een kwart  betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt uit een eerste meting van CBS en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).
 

Cultuurindex Nederland presenteert actuele trends in (regionaal) perspectief tijdens Cultuur in Beeld

Christopher Dominic The Hague Skyline

Op 14 december organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie: Cultuur in Beeld. Op het programma staan discussies en presentaties over het centrale thema Ruimte voor Cultuur. Ook de Cultuurindex Nederland is geselecteerd om nieuwe inzichten met u te delen!

Aanvullende grafieken over de inzet van vrijwilligers door culturele instellingen

In het Boekman-artikel 'Vrijwilligers in de culturele sector in opmars' (Boekman #103, juni 2015), is toegezegd om aanvullende grafieken over de inzet van vrijwilligers door culturele instellingen te publiceren. Hiervoor is een aparte webpagina aangemaakt op Cultuurindex.nl Via deze link komt u uit bij de betreffende webpagina.

Foto: Tomek Whitfield

Cultuur in Noord-Brabant. Een benchmark: een bescheiden zevende plaats voor Brabant

Vier Brabantse kunstorganisaties, De Kunst van Brabant, Kunstbalie, Erfgoed Brabant en bkkc (Brabants kenniscentrum kunst en cultuur), hebben onderzoek laten doen naar de culturele positie van de provincie in vergelijking met andere provincies. De opdracht is uitgevoerd door Henk Vinken van het onderzoeksbureau Pyrrhula, die ook zeer nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de landelijke Cultuurindex Nederland van de Boekmanstichting.

Pagina's