Nieuws per maand

Smartphone het meest gebruikte apparaat om te internetten

Tookapic Pixabay Televisie afstandsbediening

In 2016 was de smartphone voor het eerst het meest gebruikte apparaat om te internetten, zo blijkt uit de Media Standaard Survey. Over deze enquête brengen verschillende mediabereiksonderzoekers, namelijk NLO (radio), NOM (print en digitaal lezen), SKO (televisie en online video) en VINEX (internet), gezamenlijk een rapportage uit. De onderzoeksresultaten laten, net als vorig jaar, een trend van digitalisering zien.

Bibliotheken zien aantal uitgeleende jeugdboeken stijgen

Nieuwe cijfers: daling in aantal bibliotheekleden en uitleningen tot stilstand gekomen

Voor het eerst in lange tijd is het aantal boeken dat bij bibliotheken wordt geleend, weer iets gestegen. De 770 openbare bibliotheken leenden in 2015 samen 75 miljoen boeken uit, iets meer dan in het jaar daarvoor. Volwassenen blijven minder boeken lenen, maar het aantal jeugdboeken dat wordt uitgeleend is flink toegenomen. Dat blijkt uit de brief, die minister Bussemaker (Cultuur) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Musea in Nederland ontvangen veel toeristen

Fondsenwerving voor cultuur – wat zijn de trends?

Nederlandse musea [i] verwelkomen veel toeristen. In 2015 vormen bezoekers uit het buitenland 28% van alle museumbezoekers (zie CBS 2016). CBS, de Museumvereniging en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) signaleren hierbij een stijgende lijn sinds 2009. Vooral grote kunstmusea boeken succes, zo blijkt uit cijfers over bezoek (uit binnen- en buitenland) en het daarmee samenhangende bedrijfsresultaat.

Jaarcijfers VNPF belichten poppodiumsector

Tijdens het congres Poppodia en -festivals op 14 september 2016 presenteerde de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) de jaarcijfers 2015 van de aangesloten leden. De cijfers geven inzicht in activiteiten, inkomsten en uitgaven van poppodia ens popfestivals. Hier zoomen we in op de cijfers over de poppodia [i]. Welke activiteiten organiseren zij, en wat zijn de inkomsten en uitgaven?

Pagina's