Aantal 'vrienden' van musea licht gedaald in 2015

Fondsenwerving voor cultuur – wat zijn de trends?
dinsdag, 25 april 2017

Ten opzichte van 2014 is het aantal lidmaatschappen van vriendenverenigingen in 2015 licht gedaald van 101.620 naar 95.484 lidmaatschappen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) verzamelde voor de Erfgoedmonitor. Daarvoor werden vriendenverenigingen ondervraagd die zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM), en waarvan het bijbehorende musea voorkomt in de museumpopulatie zoals deze is vastgesteld door de RCE, de Museumvereniging en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (zie oo. 

Vriendenverenigingen in Noord-Holland hebben in 2014 en 2015 de meeste leden (respectievelijk 26.598 en 23.214). Musea in de categorie ‘geschiedenis’ hebben de grootste verenigingen.

Het aantal lidmaatschappen bij vriendenverenigingen per provincie hangt in grote lijnen samen met het aantal musea per provincie. Er zijn echter ook provincies waar het verband minder goed te zien is. Zo heeft Noord-Brabant in vergelijking met de andere provincies weinig lidmaatschappen voor het aantal musea (73) en heeft Drenthe juist relatief veel lidmaatschappen voor het aantal musea (25).

Bron: Cultuurnieuws, Erfgoedmonitor

Bron beeld: Pixabay / Erich2448