10-2016

Musea in Nederland ontvangen veel toeristen

Fondsenwerving voor cultuur – wat zijn de trends?

Nederlandse musea [i] verwelkomen veel toeristen. In 2015 vormen bezoekers uit het buitenland 28% van alle museumbezoekers (zie CBS 2016). CBS, de Museumvereniging en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) signaleren hierbij een stijgende lijn sinds 2009. Vooral grote kunstmusea boeken succes, zo blijkt uit cijfers over bezoek (uit binnen- en buitenland) en het daarmee samenhangende bedrijfsresultaat.