Monitoren

Atlas voor gemeenten

Sectorbreed, jaarlijks, Atlas voor de gemeenten

Benchmark jaarcijfers BNA

Architectuur, jaarlijks, Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus

Bibliotheekinzicht

Boekenvak/bibliotheken, regelmatig bijgewerkt, Koninklijke Bibliotheek

Bioscoopmonitor

Bioscopen en filmtheaters, jaarlijks, Stichting Filmonderzoek

Branchemonitor BNO

Ontwerpers, jaarlijks, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

Conjunctuurwijzer Cultuur

Sectorbreed, per kwartaal, Conjunctuurwijzer

Cultuur in beeld (editie 2017)

Gesubsidieerde sector, jaarlijks tot 2017, ministerie van OCW

Cultuur in cijfers

Gesubsidieerde sector, bijlage bij Cultuur in Beeld, ministerie van OCW

Cultural and creative cities monitor

Sectorbreed, tweejaarlijks, European Commission / Joint Research Centre 

Het culturele draagvlak

Sectorbreed, vierjaarlijks, Sociaal en Cultureel Planbureau

Crowdfunding in Nederland

Sectorbreed, per (half) jaar, Douw & Koren

Economische ontwikkelingen in de cultuursector (editie 2009-2016)

Sectorbreed/economie, jaarlijks, APE en Dialogic

Enumerate

Digitaal erfgoed, 2012, 2013, 2015, 2017, Europeana / DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur

Erfgoedmonitor

Erfgoed, regelmatige updates, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Evenementen monitor

Evenementen, jaarlijks, Respons

Exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek

Muziek, jaarlijks, Perfect & More

Festival Monitor

Festivals, jaarlijks, Respons

Film facts and figures

Film, jaarlijks, Nederlands Filmfonds

Games monitor

Games, 2012 en 2015, Dutch Game Garden

Geven in Nederland

Filantropie, tweejaarlijks, Vrije Universiteit Amsterdam

Kunsten monitor

HBO (kunst-)onderwijs, jaarlijks, Vereniging Hogescholen / ROA, Universiteit Maastricht en DESAN Research Solutions.

Kijkcijfers

Televisie, dagelijks en jaarlijkse trends, Stichting Kijkonderzoek

Leesmonitor

Boeken, regelmatig bijgewerkt, Stichting Lezen

Luistercijfers

Radio, maandelijks, Nationaal Luister Onderzoek

Marktonderzoeken galeries

Galeries, 2007, 2010, 2014, 2017, Nederlandse Galerie Associatie / APE, Motivaction

Mediamonitor

Media, jaarlijks, Commissaritaat voor de Media

Monitor amateurkunst

Amateurkunstbeoefening, tweejaarlijks, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

Monitor bibliotheek op school

Boekenvak/bibliotheken, jaarlijke meting, Sardes

Monitor creatieve industrie

Sectorbreed, tweejaarlijks, iMMovater/TNO/Paul Rutten Onderzoek

Monitor KVB Boekwerk

Boeken, tweemaal per jaar, KVB Boekwerk

Monitoren topsector (editie 2017)

Creatieve industrie, jaarlijks, Centraal Bureau voor de Statistiek

Museumcijfers

Musea, jaarlijks, Museumvereniging

Jaarcijfers audio, video en games NVPI

Audio, video en games, jaarlijks, NVPI

Onderwijs, cultuur & wetenschap in cijfers

Gesubsidieerde sector, jaarlijks, Ministerie van OCW

Openbare bibliotheken

Bibliotheken, jaarlijks, Centraal Bureau voor de Statistiek

Overheid: uitgaven naar functies

Gesubsidieerde sector, jaarlijks, Centraal Bureau voor de Statistiek

De Sociale Staat van Nederland

Sectorbreed, tweejaarlijks, Sociaal en Cultureel Planbureau

Podia (cijfers en kengetallen)

Podiumkunsten/theaters, jaarlijks, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Poppodia en -festivals in cijfers

Poppodia en -festivals, jaarlijks, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten, jaarlijks, Centraal Bureau voor de Statistiek

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Podiumkunsten, jaarlijks, Centraal Bureau voor de Statistiek

Trends in Nederland

Sectorbreed, jaarlijks, Centraal Bureau voor de Statistiek

Thuiswinkel markt monitor

Online shoppen, per kwartaal, Blauw Research & GfK Retail and Technology

Trends in de creatieve industrie

Sectorbreed, jaarlijks, GOC