Infrastructuur

De kernindicator Infrastructuur laat met negen indicatoren de ontwikkelingen in het cultuuraanbod zien. Op een terugval in 2013 na, is in dit aanbod tussen 2005 en 2015 een gemiddelde groei van 9% zichtbaar.

Met name met de bioscopen en filmtheaters gaat het goed. Het aantal doeken en stoelen in bioscopen en filmtheaters steeg met respectievelijk 31% en 25%, waardoor ook meer nieuwe films konden worden vertoond.

Veel indicatoren binnen de kernindicator Infrastructuur lieten in 2013 een duidelijke daling zien ten opzichte van 2011, maar krabbelen weer een beetje op in 2015. Dit geldt sterk voor de indicatoren die de podiumkunstensector betreffen: het totaal aantal voorstellingen, het aantal voorstellingen binnen de vrije sector en het aantal zalen waarop podiumkunsten vertoond worden laten in 2015 weer groei zien. Ook het aantal tentoonstellingen in musea en het aantal afgesloten contracten voor auteursoptredens volgt deze trend.

De enige indicator die over de hele periode 2005-2015 een dalende trend laat zien, is de collectieomvang van Nederlandse bibliotheken, die in 2015 28% kleiner is dan in 2005. Het boekenaanbod zelf is echter niet kleiner geworden: het aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels is al sinds 2008 erg constant.