Consumptie

Vier indicatoren over de aankoop van verschillende cultuurproducten in Nederland zijn verzameld in de kernindicator Consumptie. De cijferreeksen laten sterke dalingen zien, die samenhangen met bredere ontwikkelingen in de maatschappij.

In de periode 2005-2015 zijn de indicatoren over cultuurconsumptie gemiddeld met 52% gedaald. Er  worden veel minder kunstwerken via de financieel gunstige Kunstkoopregeling verkocht, zo blijkt uit een daling in het aantal contracten Kunstkoopregeling. De daling houdt wellicht verband met de strengere voorwaarden die de huidige bank ABN Amro waarden die de bank stelt voor deelname aan de regeling. De daling is tussen 2007 en 2009 het sterkst.

Heel andere factoren spelen een rol bij de sterke dalingen van het aantal verkochte muziekalbums en beelddragers (dvd’s en blu-ray’s). In 2005-2015 daalde het aantal fysiek en digitaal verkochte muziekalbums met meer dan de helft; in 2015 is het aantal (fysiek) verkochte beelddragers nog slechts een derde van wat het was in 2007.

De data gaan echter vooral over ‘traditionele’ verkoop. Het is de vraag of de krimp daarin gecompenseerd wordt door een opmars van nieuwe manieren om toegang te krijgen tot kunst- en cultuurproducten. De verkoop van e-books stijgt bijvoorbeeld en het streamen van muziek, series en films is inmiddels een vast onderdeel van cultuurconsumptie (zie ook De Staat van Cultuur 3).