Werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening

De sector creatieve zakelijke dienstverlening omvat de deelsectoren architectuur, design, communicatie, Dutch Digital agencies en gaming. De werkgelegenheid in deze sector is in elk peiljaar van de cultuurindex gestegen, van 75.292 banen in 2005 naar 98.743 in 2015. De belangrijkste groei komt voor rekening van de deelsectoren design en Dutch Digital agencies (digital design).

Tegenover de 31% groei van het aantal banen staat een groei van 92% van het aantal bedrijfsvestigingen. Dit komt door een aanzienlijke toename van het aantal zzp’ers. Aangezien zzp’ers een moeilijkere arbeidsmarktpositie hebben dan personeel in loondienst, is de toename van de werkgelegenheid in deze sector dan ook niet uitsluitend positief.

De groei van de productie en de toegevoegde waarde in de sector houdt met respectievelijk 5,1% en 16,8% geen pas bij de groei van het aantal banen. Dat wijst erop dat de gemiddelde productie per baan gedaald is. Mogelijk komt dit doordat het aandeel parttime banen is toegenomen. Omdat de bestaande cijfers echter alleen uitgaan van banen en niet van arbeidsjaren, is dit moeilijk met zekerheid vast te stellen.

Bron: 

Monitor Creatieve Industrie 2016, iMMovator Cross Media Network. De werkgelegenheidscijfers hierin zijn gebaseerd op de LISA-database.