Vrijwilligers podiumkunsten

In 2015 is het aantal vrijwilligers in de podiumkunstensector wederom toegenomen. De gestage groei in 2005-2015 versnelt zelfs in 2013-2015. In 2013 telde men 8100 vrijwilligers, in 2015 zijn het er ruim 10 duizend. Het indexcijfer groeit dan met 45 punten, tot maar liefst 204 (basisjaar = 2005).

Dat de cultuursector erin slaagt een groot aantal vrijwilligers te werven, kan verband houden met de toename in bezoekcijfers bij een aantal instellingen; publiek lijkt in toenemende mate een tentoonstelling of voorstelling te willen bezoeken, erbij te willen zijn. Dat kan ook worden gerealiseerd vanuit vrijwilligerswerk.

Bron: 

CBS Statline, Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten. Vrijwilligers bij stadions, evenementenhallen en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen worden hier niet meegerekend omdat het vertonen van professionele podiumkunstvoorstellingen voor deze instellingen geen hoofdactiviteit is. Het gaat zowel om stagiairs als om vrijwilligers.