Vrijwilligers musea

In 2015 is de inzet van vrijwilligers in musea twee keer zo groot dan in 2005 het geval was. Ook in 2013-2015 is die groei zichtbaar en van aanzienlijke omvang. In 2015 worden in de totale museumpopulatie 9,5 procent meer fte’s ingevuld door vrijwilligers dan in 2013. In het panel bedraagt de stijging 18 procent.[i]

Nader onderzoek laat zien dat de toename in het aantal fte’s dat door vrijwilligers wordt ingevuld, volledig op rekening komt van musea die geen subsidie van het Rijk ontvangen.

Het is niet eenvoudig in te schatten of de vrijwilligers werkzaamheden verrichten waarvoor anders betaalde krachten zouden worden ingezet. Het aantal betaalde fte’s in de museumsector stijgt namelijk ook, maar aanzienlijk minder snel dan het aantal fte’s voor vrijwilligers. Desalniettemin betekent dit dat er meer ruimte en animo is om op vrijwillige basis tijd en inzet te investeren in cultureel erfgoed.

Noten

[i] De museumpopulatie is in 2015 herijkt. Daardoor zijn de cijfers van 2015 niet goed vergelijkbaar met de jaren ervoor. Om die reden zijn ook langjarige cijfers over een panel van instellingen bekeken. 

Bron: 

CBS Statline, Musea; bezoeken, tarieven en type collectie.

Bongers, F. et al. (2016) Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2015. Utrecht: APE en Dialogic.

Bongers, F. et al. (2017) Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2016. Utrecht: APE en Dialogic.