Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling

De kunstkoopregeling van het Mondriaanfonds maakt het kunstliefhebbers mogelijk om kunst op afbetaling te kopen. Kopers sluiten een renteloze lening af voor minimaal €750 en maximaal €7500, die in maximaal drie jaar moet worden terugbetaald. Het gebruik van deze regeling is de laatste tien jaar sterk afgenomen: het aantal afgesloten contracten daalde met 66,7% van 3397 naar 1130. Het totale aankoopbedrag dat met deze contracten gemoeid was, daalde (na inflatiecorrectie) navenant.

De indicatoren over de kunstkoopregeling zijn niet de enige binnen de sector beeldende kunsten die een dalende trend laten zien. Het aantal galeries neemt af, net als de kunstverkoop. Een andere verklaring voor het dalend gebruik van de kunstkoopregeling is dat men de laatste jaren terughoudender is geworden met het afsluiten van leningen, en dat het ook moeilijker is geworden om een lening af te sluiten.  

Bron: 

Het Mondriaanfonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds biedt consumenten de mogelijkheid kunst te kopen op afbetaling zonder daar rente over te betalen. Deze rente wordt vergoed door het Mondriaanfonds.