Overheidsuitgaven kunst en cultuur

De uitgaven van Rijksoverheid, provincies en gemeenten zijn in de periode 2005-2015 gedaald. In deze periode zien we een omslagpunt in 2009. Waar het indexcijfer van overheidsuitgaven in 2009 nog met 9 punten toenam, daalde het sinds 2009 weer met 16 punten.

In voorgaande edities van de Cultuurindex Nederland is voor deze indicator gebruik gemaakt van de CBS-tabel over overheidsuitgaven cultuur, sport en recreatie. Deze tabel is echter gestopt in 2012. Er is daarom voor gekozen om met terugwerkende kracht over te stappen op de CBS-tabel over de uitgaven aan COFOG overheidsfunctie 8.2 (cultuur). De data in deze indicator wijken dan ook af van voorgaande edities.

Onderzoek laat zien dat het Rijk verantwoordelijk is voor ongeveer 30% van het totaal aan cultuursubsidies; de twaalf provincies samen voor 10% en de 408 gemeenten ongeveer voor 60% (zie: Boekman 103).

Bron: 

CBS Statline