Omzet creatieve industrie

De omzet van de creatieve industrie [1] is na een gestage daling tussen 2007 en 2013 iets toegenomen in 2015. Dat is in lijn met de ontwikkeling van binnenlandse consumentenuitgaven in de gehele economie, die in 2015 voor het eerst in jaren groei laten zien (Centraal Bureau voor de Statistiek 2016).

De productie van de deelsectoren kunsten en cultureel erfgoed, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening (verminderd met overheidsuitgaven aan cultuur) is ondanks de recente stijging nog altijd lager dan in 2005. De krimp in de periode 2005-2015 is het grootst in de sector media en entertainment, maar ook de creatieve zakelijke dienstverlening heeft een lagere productie dan in 2005. Cijfers over kunsten en cultureel erfgoed zijn redelijk stabiel. [2]

Aanvullende cijfers laten zien dat de omzet met meer partijen (personen/organisaties) gedeeld moet worden. Allereerst is het aantal bedrijven in de creatieve industrie meer dan verdubbeld tussen 2005 en 2015. In alle drie de deelsectoren neemt het aantal banen ook toe, hoewel in verschillende mate. Cijfers over banen in kunsten en cultureel erfgoed en in creatieve zakelijke dienstverlening stijgen het meest in 2005-2015, met respectievelijk 41% en 31%. In media en entertainment stijgt het aantal banen met 7%. Er is sprake van schaalverkleining in de creatieve industrie en mogelijk versnippering.

Noten

 [1] In de volgende update van de Cultuurindex Nederland (december 2019), zal deze indicator worden berekend volgens een verbeterde methode. Tot die tijd raden we daarom aan terughoudend te zijn met het overnemen en/of interpreteren van de data in deze indicator.

[2]Voor de Cultuurindex Nederland wordt de omzet van de creatieve industrie berekend door de productie van de creatieve industrie te verminderen met de totale overheidsuitgaven aan cultuur (functie 8.2 in de COFOG indeling van overheidsfuncties, zie CBS Statline). Het is echter niet bekend hoe die overheidsuitgaven over de deelsectoren zijn verdeeld, waardoor ook niet met zekerheid kan worden vastgesteld hoe de omzet exclusief overheidsbijdragen zich in de deelsectoren ontwikkelt.

Literatuur

Centraal Bureau voor de Statistiek (2016) 'Consumenten besteden meer'. Op: www.cbs.nl, 23 mei.

Bron: 

CBS Statline en Monitor Creatieve Industrie van iMMovator Cross Media Network