Lid muziek-, zang-, of toneelvereniging

In 2015 is naar schatting 8,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging. Dit bereikcijfer van zang-, muziek- en toneelverenigingen is iets lager dan in 2005, toen het nog 8,8% was. Deze daling is na 2009 al ingezet en continueert mogelijk in de volgende jaren.

Bron: 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Leefsituatie-index. Aan de hand van een tweejaarlijkse enquête volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland. Deze peilingen betreffen even jaren, voor de cultuurindex is steeds het gemiddelde van de twee aangrenzende jaren berekend. Het gaat om de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.