Inkomsten uit auteursrechten: tekst

De inkomsten die schrijvers uit auteursrecht ontvingen, zijn – wanneer gecorrigeerd voor inflatie – tussen 2007 en 2015 met 38% gedaald. Toch zijn de meest recente cijfers hoopvol: in 2015 en 2016 inde auteursrechtenorganisatie Stichting Lira veel meer geld voor zijn auteurs dan in voorgaande jaren. Deze gelden zullen de komende jaren aan de rechthebbenden worden uitgekeerd, waardoor de inkomsten dan waarschijnlijk weer zullen stijgen.

De vergoedingen die Stichting Lira int bestaan uit leenrechtgelden (voor uitleningen van boeken bij bibliotheken), thuiskopiegelden (een heffing op mediadragers waarop auteursrechtelijk beschermd materiaal kan worden opgeslagen), reprogelden (voor kopieën in boeken, tijdschriften of kranten) en kabelgelden (voor tekst die op televisie of radio gebruikt wordt). De laatste jaren nemen – net als bij de auteursrechten op beeld – de inkomsten uit thuiskopiegelden toe. Over de kabelgelden is een aantal rechtszaken gevoerd en gewonnen, mede waardoor in 2015 en 2016 ook hier de inkomsten zijn toegenomen. De inkomsten uit leenrecht blijven evenwel afnemen door veranderingen in de uitleningen van bibliotheken. In totaal daalt het aantal uitleningen, maar er worden wel steeds meer boeken digitaal of via een schoolbibliotheek uitgeleend. Vooralsnog wordt hieraan minder verdiend dan aan een fysieke uitlening in een traditionele bibliotheek.

Bron: 

Lira (Stichting Literaire Rechte Auteurs) is de auteursrechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten (of hun erfgenamen). Lira beheert (collectief) auteursrechten van schrijvers en verdeelt vergoedingen onder alle tekstmakers die daar recht op hebben. In 2005 en 2007 verdeelde Nieuwswaarde ook auteursrechten op dit gebied, maar later is deze organisatie opgegaan in Lira. Voor 2005 en 2007 zijn de cijfers van Lira en Nieuwswaarde bij elkaar opgeteld. Lira behartigt de belangen van meer dan 10.000 auteurs.